brand / MO-BO
model / 黃栩薇 Hsu Wei Huang
photo / Kadosa yuan
photo assistant / YUEH CHU Vivian
info
×